Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Pomoc při zvládání běžných úkonů

  • Každý uživatel má svého klíčového pracovníka (KP). Společně vytvářejí písemný individuální plán. Individuální plán obsahuje popis toho, jakou službu, kdo, jakým způsobem, jak často a jak dlouho bude uživateli poskytovat, aby bylo dosaženo osobních cílů. Rozsah podpory je stanoven podle potřeb konkrétního uživatele v rámci individuálního plánování.
  • KP pomáhá uživateli orientovat se v novém prostředí, podporuje naplňování osobních cílů, potřeb, přání a pomáhá mu při jejich uskutečňování. Do individuálního plánování zapojujeme i osoby blízké uživateli.
  • Využíváme moderní pomůcky – elektrická polohovací lůžka, antidekubitární pomůcky, nájezdy, zvedáky, kompenzační pomůcky – hrazdy, chodítka, mechanické invalidní vozíky atd.
  • Vybavení koupelen je uzpůsobené pro mobilní i imobilní uživatele. Polohovací vany pro koupání s asistencí zajišťují komfort a bezpečí uživatele. Sprchové kouty i koupelny jsou vybaveny bezpečnostními prvky – sedáky, madly, protismykovými podložkami, polohovacím koupacím křeslem.
  • Pomůcky pro hygienu při inkontinenci (ubrousky, mycí pěny, kosmetika apod.) si uživatelé hradí sami. Domov také částečně přispívá z prostředků, které získává od dodavatelů pomůcek pro inkontinenci. Pomůcky pro inkontinenci (pleny) jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami dle indikace lékaře. Po vyčerpání pomůcek placených pojišťovnou, jsou hrazeny uživatelem.