Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Sociální práce

  • Sociální pracovnice pomáhají uživatelům i jejich rodinám uplatňovat svoje práva a oprávněné zájmy a jsou nápomocny při obstarávání osobních záležitostí.
  • Sociální pracovnice jednají se zájemcem, jeho rodinou, zákonným zástupcem zájemce, poskytují informace o službě a podmínkách a možnostech přijetí. Poskytují základní sociálně-právní poradenství, vyřizují veškerou agendu spojenou s přijetím a ukončením pobytu uživatele např. zprostředkovávají v případě, že osoba není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastoupení při uzavírání smlouvy, jednají s ČSSZ při změně dosílky důchodu, jednají s úřady práce o příspěvku na péči. Rodinným příslušníkům zprostředkovávají plné moci pro zastupování osob, podávají podněty k soudu k posouzení svéprávnosti. Řeší zprostředkování dávek podle zákona o hmotné nouzi potřebným uživatelům, nabízí možnosti podpory při hospodaření s penězi v domově, každý měsíc provádějí vyúčtování za služby a vyplácejí přeplatky uživatelům apod. Sociální pracovnice rovněž vedou v písemné a PC formě veškerou agendu uživatele.