Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Zdravotní a ošetřovatelská péče

  • Domov poskytuje uživatelům lékařskou a zdravotní péči. Každý uživatel má možnost vybrat si ošetřujícího lékaře a zdravotní pojišťovnu. V domově ordinuje praktický lékař. Do domova dojíždějí také specialisté – neurolog, psychiatr, ortoped, nutriční lékař, dle potřeby a po domluvě zubní lékař, rovněž spolupracujeme s gynekologem.
  • Odbornou zdravotní péči zajišťují všeobecné zdravotní sestry, které ve spolupráci s lékařem zajišťují uživatelům odborné zdravotnické úkony např. polohování imobilních uživatelů, aplikaci a zajištění léků, ošetření dekubitů, odběry biologického materiálu, vyšetření glykemie, rehabilitaci chůze apod. V případě, že uživatel potřebuje jiné odborné vyšetření, je mu vždy zajištěn doprovod a je odeslán na specializované pracoviště. V případě potřeby hospitalizace na psychiatrii spolupracuje domov s Psychiatrickou nemocnicí v Havlíčkově Brodě.
  • Specializované rehabilitační výkony ordinované odborným lékařem zajišťujeme po dohodě s odborným fyzioterapeutem ve městě.
  • Informace o zdravotním stavu oznamuje pouze lékař osobám, které určil uživatel.