Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Aktivizační činnosti

  • Všem uživatelům jsou prostřednictvím zaměstnanců nabízeny společné akce pořádané jednotlivými úseky, domovem, okolními sociálními organizacemi nebo komerčními firmami. Tyto činnosti jsou důležitou náplní volného času. Nabídku zajišťují zaměstnanci aktivizačního úseku v úzké spolupráci s ošetřovatelským personálem a lidmi z řad dobrovolníků. O aktivitách jsou denně uživatelé informováni a to několika způsoby např. denní vysílání Radia Doma, informace na nástěnkách, v časopise U nás doma apod.
  • Uživatelé se mohou účastnit činností, které jsou organizovány pro všechny uživatelé DS a DZR: práce ve dvou dílnách se specializací na šití, keramiku a práci se dřevem, pravidelná cvičení s hudbou, a to relaxační, uvolňovací a dechová, společenské a komunikační hry se zaměřením na trénování paměti, procvičování jemné motoriky a trénování smyslového vnímání, sportovní hry sálové i venkovní, například šipky, petanque, kuželky a kroket.
  • Každé oddělení domova se zvláštním režimem má dále svého aktivizačního pracovníka, který od pondělí do pátku v dopoledních hodinách zajišťuje aktivizaci uživatelů. V odpoledních hodinách aktivizační činnosti zajišťují na odděleních klíčoví pracovníci. Tyto aktivity se zaměřují na komunikaci, pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu, zlepšování či udržení manuální zručnosti, trénink a posilování kognitivních funkcí uživatelů.
  • Od roku 1994 vydáváme vlastní časopis U nás doma, který je tvořen z příspěvků uživatelů, zaměstnanců i dobrovolníků.
  • Uživatelé mohou pečovat o faunu a floru domova, např. pávy, andulky, korelu, záhony rostlin a pokojové květiny.
  • V domově se zaměřujeme i na duchovní potřeby uživatelů. V zámecké kapli se konají pravidelně bohoslužby, uživatelé můžou kapli také kdykoli navštívit, rovněž můžeme zajistit i individuální návštěvy duchovních na pokojích uživatelů po domluvě se sociální pracovnicí.
  • Domov zajišťuje uživatelům možnost zdarma si vypůjčovat knihy v knihovně domova, případně zprostředkuje i možnost navštěvovat městskou knihovnu.