Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Sociálně terapeutické činnosti

  • Za sociálně terapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, které udržují nebo rozvíjejí uživatelovi schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech, zejména v oblastech sebeobsluhy, učí uživatele např. jak obsluhovat pokojovou signalizaci pro přivolání pomoci, jak zamykat svůj pokoj, tyto činnosti zahrnují i manipulaci s jídelním příborem, zapínání knoflíků a zdrhovadel apod.
  • Nabízíme rehabilitační péči, která našim uživatelům udržuje a rozvíjí fyzickou kondici. Jedná se o individuální a skupinová cvičení, teploléčbu a světloléčbu, vodoléčbu, lymfodrenáž, inhalace, nácvik chůze, masáže apod. V 1. patře DS máme moderně vybavenou místnost, využíváme pomůcky jako jsou biolampa, solux, kryosáčky, termofory, ale i motomed, ke cvičení overbally, činky, balanční plochy, posilovací vajíčka atd.
  • Pracujeme s terapeutickými pomůckami např. terapeutickými panenkami. Panenky jsou určeny speciálně pro uživatelé s demencí. Svými parametry připomínají skutečné děti. Použité smyslové materiály pozitivně stimulují smyslové orgány. V některých případech dokáží v průběhu choroby demenci ovlivnit a změnit chování samotného klienta. Panenka může sloužit jako prostředek snižování agrese klienta odvedením jeho pozornosti jinam. Je potřeba zapomenout na to, jak panenka v rukou dospělého člověka působí na nás, ostatní. Mnohem důležitější je, jak pomáhá uživatelům.
  • V domově nabízíme canisterapii. "Canisterapie je léčba lidské duše psí láskou." Canisterapie bývá individuální nebo skupinová, vždy záleží na konkrétní potřebě uživatele. Canisterapie napomáhá ke zmírnění pocitů osamění, je možno zlepšit citové (hlazení, mazlení, komunikace se psem, sbližování s okolím), rozumové (rozšiřování slovní zásoby, udržení pozornosti, orientace v prostoru a čase) a pohybové schopnosti (jemná a hrubá motorika, házení míčků).
    Canisterapii v našem Domově provádíme se speciálně vycvičeným labradorským retrívrem Joeym, který má za sebou výcvik asistenčního psa i zkoušky z canisterapie. V našem Domově probíhá pod vedením canisterapeutky. Dopoledne je můžete najít na rehabilitaci, odpoledne mezi uživateli. Dále s pejskem provádíme tzv. polohování relaxační a rehabilitační (uvolnění spasmů, prohřátí končetin).
  • Reminiscenční terapie – je založena na vzpomínkách, které nás provázejí celý život a utváří celistvost a životní kontinuitu. Oživování minulosti člověku umožní znovuprožít události, přehodnocovat a opětovně začleňovat je do svého životního příběhu. V závěrečné fázi života hrají vzpomínky důležitou roli při utváření životní rovnováhy jako přirozené součásti procesu stárnutí, bilancí svého života, smíření se a odpuštění. K reminiscenční terapii využíváme osobní fotografie uživatele z mládí, drobné osobní předměty z dřívější doby nebo sledování filmů pro pamětníky. Pro personál jsou vzpomínky uživatelů především zdrojem informací, které posilují vzájemný vztah.
  • Snoezelen je terapeutickou multismyslovou metodou, která se provádí ve speciálně upravené místnosti vybavené různými pomůckami, vůněmi apod. pro danou terapii (muzikoterapie, aromaterapie, dotyková terapie, canisterapie, masáže, využití bazální stimulace, ergoterapie atd.). Základní myšlenkou tohoto konceptu je zážitek. Místnost koncentruje obrovské množství vjemů a podnětů, zde se vše mnohonásobně umocňuje, protože jsme odpoutáni od okolního světa. Důležitý je dobrý pocit z místnosti.
  • Muzikoterapie – využívá jako léčebného prostředku hudbu, a to jak jejího poslechu, tak i aktivního provozování. Tato terapie podněcuje tvořivost, fyzické, psychické, emocionální, rozumové, duchovní síly člověka a dochází při ní k znovuobnovení, udržení a zlepšení mentálního a fyzického zdraví.