Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Od 1.3.2016 pracujeme s konceptem snoezelen

Snoezelen je terapeutickou multismyslovou metodou, která se provádí ve speciálně upravené místnosti vybavené různými pomůckami, vůněmi apod. pro danou terpii (muzikoterapie, aromaterapie, dotyková terapie, canisterapie, masáže, využití bazální stimulace, ergoterapie atd.). Základní myšlenkou tohoto konceptu je zážitek. Místnost koncentruje obrovské množství vjemů a podnětů, zde se vše mnohonásobně umocňuje, protože jsme odpoutáni od okolního světa. Důležitý je dobrý pocit z prostředí.

Zpět na přehled aktualit »   Zpět na titulní stranu »