Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Projekty financované EU

Vzdělávání v DS Heřmanův Městec 2011 - 2012

Oznámení o zahájení realizace projektu

Dne 1. 6. 2011 byla zahájena realizace projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů, který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

Název projektu: Vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů
Partneři projektu: Domov pro seniory Dobřichovice, Domov pro seniory Hortenzie Bořanovice, Domov pro seniory Pyšely
Registrační číslo: Cz.1.04/3.1.03/66.00187
Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2012
Poskytnutá dotace: 2.148.190,- Kč

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a analýza standardů kvality sociálních služeb. Realizace projektu povede k prohlubování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců a bude mít dopad na zlepšení poskytovaných pobytových sociálních služeb v zařízení žadatele a 3 partnerů.

Cíle projektu:

  • Zvýšit podíl kvalifikovaného personálu v rámci organizace
  • Stabilizovat pracovníky v sociálních službách
  • Naplňovat standardy kvality poskytovaných služeb organizací
  • Zajistit kontrolu a odstranit případné nedostatky v oblasti naplňování standardů kvality poskytovaných služeb

Cílové skupiny:

Projektové cíle jsou naplňovány podle opatření, které přímo vyplývají z realizace klíčových aktivit:

  • Klíčová aktivita č. 2 - Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách (74 osob cílová podskupina A)
  • Klíčová aktivita č. 3 - analýza písemné a praktické podoby standardů dle zákona 108/2006 Sb. (4 organizace - cílová podskupina B)

Výsledky projektu:

Realizace projektu přispěje k dalšímu zvýšení kvalifikace personálu v přímé obslužné péči a stabilizaci zákonných standardů kvality sociálních služeb, což se odrazí v dalším zkvalitňování poskytovaných pobytových sociálních služeb.

Manažerka projektu: Marie Málková
e-mail: malkova@domov-hm.cz


Domov pro seniory HM - fondy EU