Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Praxe

V našem domově umožňujeme několik druhů praxí:

  1. krátkodobé (1 týden)
  2. dlouhodobé ( 3- 4 týdny)
  3. průběžná (1-2 dny v týdnu)

Vzhledem k časové náročnosti vedení praxí a personálním podmínkám naší organizace je počet praktikantů omezen. Informace o aktuálním stavu a možnostech případné praxe sdělujeme na požádání praktikantů, popřípadě vysílajících škol či pořadatelů rekvalifikačních kurzů.

O praxích rozhoduje ředitelka domova.

Náplň praxe

Náplň praxe se mění dle vzdělávacího zaměření praktikanta a dle smlouvy s vysílající vzdělávací institucí.

Smlouva o umožnění praxe

Praktikanti přinášejí od vysílající organizace individuální smlouvu na poskytnutí praxe. Smlouva musí obsahovat veškeré náležitosti, aby mohla být praxe uskutečněna.