Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Stravování

  • Senioři mají zajištěnou celodenní stravu odpovídající seniorskému věku a zásadám racionální výživy. Strava je připravována pod dohledem nutričního terapeuta.
  • Zajišťujeme rovněž dietní stravu: dieta žlučníková, diabetická, neslaná, kašovitá a jejich možné kombinace, včetně stravy mleté a mixované. Strava v jídelnách se podává 3 x denně, na pokojích pětkrát denně: snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Na přání zajistíme vegetariánskou stravu.
  • Uživatelé, kteří mají speciálně upravenou stravu (mixovanou) podporujeme 3x týdně podáním doplňkových nutričních přípravků, které jsou součástí stravovací jednotky. Ostatní nutriční přípravky si hradí uživatel sám. Uživatelům, kteří přijímají stravu prostřednictvím sondy do žaludku, rovněž zajišťujeme vhodnou speciální výživu. V tomto případě si uživatelé hradí stravu sami a nemají povinnost platit úhradu za stravu v DS, což je obsaženo i ve smlouvě.
  • Uživatelé, kteří nemají dietní omezení, mají možnost výběru stravy každý den ze dvou jídel, je možné využít i obrázkový katalog jídel.
  • Během dne mají uživatelé zajištěn pitný režim v rámci daného oddělení (čaj, šťáva), k dispozici jsou tři automaty na šťávu zdarma a v jídelně je umístěn automat s pitnou vodou. Ve vile je rovněž automat na kávu a automat na šťávy zdarma. K dispozici jsou 2 automaty na teplé nápoje (káva, čokoláda, kapučíno…) za režijní cenu. Uživatelé mohou využít služeb pojízdné kantýny přímo na pokojích či chodbách, nebo si zakoupit sladkosti v automatu.