Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Stravování

  • Senioři mají zajištěnou celodenní stravu odpovídající seniorskému věku a zásadám racionální výživy. Strava je připravována pod dohledem nutričního terapeuta. Zajišťujeme rovněž dietní stravu: dieta žlučníková, diabetická, neslaná, kašovitá a jejich možné kombinace, včetně stravy mleté a mixované. Na stanicích podáváme stravu čtyřikrát denně: snídaně + svačina, oběd, svačina, večeře.
  • Uživatelé, kteří mají speciálně upravenou stravu (mixovanou) podporujeme 3x týdně podáním doplňkových nutričních přípravků, které jsou součástí stravovací jednotky. Ostatní nutriční přípravky si hradí uživatel sám. Uživatelům, kteří přijímají stravu prostřednictvím sondy do žaludku, rovněž zajišťujeme vhodnou speciální výživu. V tomto případě si uživatelé hradí stravu sami a nemají povinnost platit úhradu za stravu v DS, což je obsaženo i ve smlouvě.
  • Strava je uživatelům podávána v jídelnách nebo na pokojích. Uživatelé, kteří nemají dietní omezení, mají možnost výběru stravy každý den ze dvou jídel dle obrázkového katalogu. Nabízíme i možnost druhé večeře jako fakultativní službu.
  • Během dne mají uživatelé zajištěn pitný režim v rámci daného oddělení (čaj, šťáva), k dispozici je dále automat na šťávu zdarma a v jídelně je umístěn automat s pitnou vodou. K dispozici jsou 2 automaty na teplé nápoje (káva, čokoláda, kapučíno…) za režijní cenu. Uživatelé mohou využít služeb pojízdné kantýny přímo na pokojích či chodbách, nebo si zakoupit sladkosti v automatu.