Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Dobrovolnictví

Mnozí z vás mají spoustu volného času, který by chtěli dát jiným a ještě dost sil a elánu pro zajímavé činnosti. Jedním ze způsobů, jak být užitečný, je dobrovolná činnost v našem domově.

Dobrovolník je člověk, který bez potřeby honoráře dělá něco pro druhé, dává část svého času, energie a schopností druhým lidem proto, aby vyplnil jejich prázdný čas. Někdy se jedná o pár hodin týdně či měsíčně, ale najdou se i stálí dobrovolníci.

Jejich jedinou odměnou není jen hřejivý pocit z vykonaného dobra, ale je to i zkušenost, kterou lze využít později v zaměstnání nebo při studiu.

V současné době dochází do domova 12 dobrovolníků z řad studentů, pracujících i lidí důchodového věku.

I vy se můžete stát dobrovolníkem v našem domově

Pokud nevíte, jak na to, zde je několik typů:

  • Doprovázejte uživatele k lékaři
  • Buďte společníky u lůžka i při vycházkách
  • Pomáhejte s výzdobou domova, pečujte společně s klienty o květiny a zvířata
  • Veďte zájmové kroužky domova
  • Pomáhejte s terapiemi
  • Buďte spoluredaktorem našeho časopisu

Chcete-li věnovat svůj čas a spolupracovat s naším domovem, obracejte se na ředitelku domova nebo koordinátora dobrovolníků.