Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Základní prohlášení domova pro seniory Heřmanův Městec

Domov pro seniory - naše nabídka


Domov pro seniory Heřmanův Městec je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha. Domov je umístěn v centru města v zámeckém objektu s přilehlým parkem. Kapacita zařízení je 75 míst pro domov pro seniory. Jsme pobytové zařízení sociální péče s celoročním provozem.

Posláním domova pro seniory je zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří.

Aktivně pomáháme při udržování přiměřené soběstačnosti vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku. Respektujeme individuální potřeby a práva každého uživatele. Podporujeme a napomáháme v kontaktu s běžným způsobem života, prostředím a rodinou.


Poskytované činnosti:

 • ubytování
 • úklid, praní prádla a drobné opravy, žehlení
 • celodenní strava
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například pomoc při vstávání, oblékání, při podávání jídla a pití, orientaci, pohybu atd.)
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní a ošetřovatelská péče

Pozitivní vymezení cílové skupiny:

 • osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • služba je určena pro osoby žijící na území Hlavního města Prahy

Zásady poskytované péče:

 • služba je poskytována bez ohledu na barvu pleti, rasu, pohlaví, jazyk, náboženství a politické nebo jiné smýšlení
 • služba je poskytována s respektem k zdravotnímu postižení jedince
 • služba je poskytována s respektem k právům jedince, zachovává lidskou důstojnost
 • služba podporuje rozvoj samostatnosti jedince
 • služba je poskytována v souladu s udržováním a rozvíjením rodinných a přátelských vazeb jedince
 • pracovní tým naplňuje požadavek profesionality a je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi

Cíle služby:

 • poskytovat kvalitní služby v souladu s individuálními plány a potřebami uživatele
 • naplňovat a rozvíjet profesní cíle zaměstnanců pomocí dalšího vzdělávání zaměstnanců
 • udržet u uživatelů po příchodu do domova stávající soběstačnost a samostatnost a posilovat jejich sociální začleňování
 • poskytovat služby v transparentním prostředí
 • profesionálně a zodpovědně naplňovat poslání našeho domova

Rozvojové cíle:

Viz Dokumenty ke stažení