Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Informace pro zájemce

Služby Domova pro seniory Heřmanův Městec jsou určeny především pro občany Hl. města Prahy.

Žádost o poskytování služby

Žádost o poskytování služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec je možné vyzvednout přímo v našem domově. K dispozici vám je na těchto webových stránkách v sekci KE STAŽENÍ, případně vám ji zašleme poštou.

Vyplněnou žádost můžete odevzdat přímo v domově pro seniory nebo ji můžete zaslat poštou na adresu domova.

Vaši žádost posoudí pracovní komise domova. Posouzení proběhne do 30 dnů od podání žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměni. V případě kladného vyjádření k žádosti proběhne u žadatele sociální šetření. Dle získaných informací a daných kritérií budete zařazeni do seznamu žadatelů. Po uvolnění kapacity vám navrhneme termín zahájení poskytování služby.