Domov pro seniory Heřmanův Městec
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Projekty financované EU

Vzdělávání v DS Heřmanův Městec 2014 - 2015

Oznámení o zahájení realizace projektu

Dne 1.1. 2014 byla zahájena realizace projektu Vzdělávání v DS Heřmanův Městec, který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

Název projektu: Vzdělávání v DS Heřmanův Městec
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218
Zahájení projektu: 1. 1. 2014
Ukončení projektu: 31. 5. 2015
Poskytnutá dotace: 1.332.515,- Kč

Popis projektu:

Domov pro seniory v Heřmanově Městci je registrovaným poskytovatelem sociálníchslužeb podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Aby mohl DS Heřmanův Městec plnit své poslání, tedyumožňovat zachování lidské důstojnosti a kvality života ve stáří, musí svým klientům poskytovat pouze kvalitní akomplexní služby. Pro zajištění takových služeb je nezbytné, aby si zaměstnanci zařízení neustále rozšiřovali své znalosti a dovednosti a zvyšovali svou kvalifikaci.Předmětem tohoto projektu je proto další vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory Heřmanův Městec.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v DS Heřmanův Městec.

Specifické cíle jsou vymezeny následovně:

  • Posílit manažerské dovednosti vedoucích pracovníků DS Heřmanův Městec
  • Zvýšit odbornou kvalifikaci sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách DS Heřmanův Městec

Tyto uvedené cíle budou naplněny prostřednictvím realizace dílčího cíle, kterým je uskutečnění kurzů dalšího odborného vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách DS Heřmanův Městec.

Vzdělávání bude probíhat v rámci klíčových aktivit projektu:

  • KA 2 Vzdělávání vedoucích pracovníků (15 vedoucích pracovníků, každý absolvuje 144 hodin školení)
  • KA 3 Vzdělávání PSS a SP (48 PSS + 2 SP, každý absolvuje 72 hodin školení)

Cílové skupiny:

Cílovou skupinou projektu jsou vlastní interní zaměstnanci DS Heřmanův Městec. Cílovou skupinu projektu tvoří 65 osob.

Cílová skupina je pro potřeby projektu tvořena dvěma podskupinami:

  1. Pracovníci v sociálních službách (PSS) a sociální pracovníci (SP)
  2. Vedoucí pracovníci v sociálních službách.

Manažerka projektu: Ing. Lucie Lacinová
e-mail: lacinova.lu@gmail.com


Domov pro seniory HM - fondy EU